Trasa Adventure

Znajdującą się na wysokości od 4- 6 metrów nad ziemię trasę z całą pewnością zaliczyć należy do wymagających. Rozpoczyna się blisko 5 metrowej wysokości ścianką wspinaczkową, po której znajduję się 16 następnych bardzo urozmaiconych przeszkód.

Trasa ta celowo zbudowana została na takiej wysokości, aby nie przerażać uczestników wysokością, za to dając im bardzo długą, urozmaiconą i ciekawą trasę. Na trasie znajdują się oczywiście najbardziej atrakcyjne tyrolki, o łącznej długości blisko 150 metrów.

Trasa przeznaczona dla młodzieży oraz dorosłych o wzroście od 130 cm wzwyż.